Paul Gauguin – Novotlače zo zbierok ŠG

Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51

termín:  5.3. 2012 – 15.4.2012

sprístupnenie výstavy: 5.3.2012

Šarišská galéria v Prešove vlastní unikátnu kolekciu novotlačí Paula Gauguina, ktoré vyhotovil grafik T.H.Šimon z pôvodných drevených štočkov, ktoré zo svojej cesty po stopách P. Gauguina priviezol z Oceánie Dr. M.R.Štefánik. Štočky sú dnes v majetku  Národnej galérie v Prahe, ktorá vlastní tiež kolekciu novotlačí z nich.   Podľa posudku expertov NG v Prahe, má naša kolekcia veľmi dobrú kvalitu – pravdepodobne patrí k prvým odtlačkom.

Po desiatich rokoch opäť túto raritu ponúkame našim návštevníkom.