Z krosna do Krosna 2014

miesto: Šarišská galéria v Prešove, Veľká výstavná sieň, Hlavná 53
vernisáž: v piatok 10.7. 2015 o 16.00
trvanie: 10.7.-30.8.2015
kurátor: Mgr. Jozef Ridilla


Z krosna do Krosna_2015_
Z krosna do Krosna_2015_

Z krosna do Krosna je názov dnes už medzinárodne etablovaného bienále umeleckej ľanovej tkaniny, ktoré usporadúva Múzeum remesiel v poľskom Krosne, práve tam má totiž výroba a spracovanie ľanu bohatú tradíciu. Súčasným výberom z 8. ročníka podujatia Šarišská galéria prezentuje práce autorov z desiatich krajín (Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Turecko, Kanada, Kostarika a Japonsko). Ak z kostarických a japonských prác na nás dýcha atmosféra krajiny pôvodu, diela nemecké a kanadské sú výrazne poznačené jazykom súčasného umenia. Výstava je opäť dokladom neobyčajnej invencie, s akou umelci dokážu spracovať tému ľanovej textílie, silne zaťaženej históriou a tradíciou. Niektorí plne rešpektujú prirodzenú krásu ušľachtilého materiálu i tradičných techník, iní k nemu pristupujú len ako k jednému z mnohých ďalších spôsobov umeleckého vyjadrenia, takže výsledky ich práce sa vymykajú akýmkoľvek očakávaniam. Divák má možnosť obdivovať dvojrozmerné závesné diela, trojrozmerné objektové a skulpturálne formy i priestorové inštalácie.