NOVUS ORDO

Podtitul: Výtvarné dielo v kontexte
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Malá výstavná sieň – Hlavná 53
Trvanie: 21.6. 2016 – 18.9. 2016
Sprístupnenie: 21.6. 2016
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla

pozvanka novus ordo

výstava spája 2D a 3D diela zo zbierok galérie. Spoločným menovateľom každej z dvojíc je vybraný termín z teórie umenia (pokoj, napätie, priestor, svetlo, znak a pod.). Konfrontácia zdanlivo nesúvisiacich diel núti diváka k zamysleniu nad zákonitosťami práce výtvarníka i nad životnosťou kvalitného umeleckého diela v kontexte.
Zastúpení umelci: Juraj Bartusz, Martin Benka, Ján Berger, Jarmila Čihánková, Orest Dubay, Pavol Gross st., Dale Chihuly, Alojz Klimo, Štefan Kovaľ, Juraj Kresila, Rudolf Krivoš, Július Machaj, Dezider Milly, Michal Mlynka, Július Nemčík, František Patočka, Dušan Pončák, Milan Paštéka, Pavol Šarišský, Ernest Zmeták.