Július Machaj : Retrospektíva

Názov výstavy: Július Machaj / Retrospektíva
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Malá výstavná sieňa Suterén – Hlavná 53
Trvanie: 27.9. 2016 – 6.11. 2016
Vernisáž:: 27.9. 2016 v utorok o 16.00 hod.
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla

Machaj_pozvanka
Machaj_pozvanka

Akad. sochár Július Machaj sa narodil 11.10. 1931 v Bobrovci, okres Liptovský Mikuláš. V rokoch 1952-1958 študoval na VŠVU v Bratislave u profesorov Rudolfa Pribiša, Jozefa Kostku a Fraňa Štefunka. Za svoju absolventskú prácu získal „čestný rok“ – ešte ročný pobyt na škole. V roku 1959 sa usadil v Prešove, kde žije a tvorí dodnes. Od roku 1961 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej výchovy FF UPJŠ v Prešove. V roku 1997 mu bola udelená Cena mesta Prešova za kultúru. Aktuálna jubilejná výstava prezentuje sochárske diela z majetku autora a z fondov niekoľkých zbierkotvorných inštitúcií (Šarišská galéria v Prešove, Krajské múzeum v Prešove, Východoslovenská galéria v Košiciach, Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku).
Július Machaj patrí ku generácii, ktorá po 2. sv. vojne kládla základy moderného sochárstva Prešova i východného Slovenska. Spolu s Františkom Patočkom patrí ku klasikom moderného sochárskeho výrazu v regióne, pričom časť jeho tvorby má i nadregionálny význam. Venoval sa komornej i monumentálnej tvorbe, z materiálov používal kameň, bronz, drevo, sadru, cín, olovo, sklo, hydronálium i umelý kameň. Vo svojej tvorbe rozpracoval podnety svojich učiteľov v rovine výtvarného výrazu i posolstva s výrazným humanistickým zacielením. Pre Machaja je typické smerovanie k civilnejším motívom, lyrickému vyzneniu a výraznej tvarovej štylizácii, pričom dospel k figurálno-abstraktným dielam i čisto abstraktným dielam znakového charakteru.
Výstava ponúka možnosť zamyslenia nad tvorbou umelca, ktorá je v tomto okamihu už uzatvorená a otvorená syntetizujúcemu spracovaniu. Sprievodný katalóg obsahuje odbornú umeleckohistorickú štúdiu a reprezentatívny výber z vyše stovky nazhromaždených exponátov, takisto i doplnenie dát z posledného desaťročia.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.