JANKO LEHOTSKÝ – Moje druhé ja

Názov výstavy: Janko Lehotský / Moje druhé ja
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Chodba, Hlavná 51
Trvanie: 8. 3. – 25. 3. 2018
Vernisáž: 8. 3. 2018 vo štvrtok o 18.00 hod.


J_Lehotsky_pozvanka_2

Známy skladateľ, hudobník a spevák Janko Lehotský sa výtvarnej tvorbe venuje dlhšie, zhruba 10 rokov. Viac ako obraz si autora získali kameň a drevo. Tam sa najkomplexnejšie vrství jeho kreatívny zásah do tvrdej i mäkkej matérie, tam tvorivo vychádza z formy daného (prírodného a prirodzeného), aby vstúpil do naturálneho fenoménu svojím vlastným videním. Indiferentné drevo alebo kameň dotvára farbou, rezom, aby tak vdýchol do matérie ľudskú dušu, dal jej nový tvar aj tvár a vyprofiloval tak artefakt bližšie komunikujúci s percipientom. Využíva prirodzenú štruktúru prírody a minimalistickými zásahmi do nej vstupuje. Zatiaľ čo kameň je len jemne dotvorený, v dreve je evidentný razantnejší umelcov vstup, výsledkom čoho je séria figúrok s vlastnou novovzniknutou postavou a povahou. Posúva malé objekty, ktoré nájdeme pri jazere alebo v lese na úroveň drobných umeleckých diel, ku ktorým vtipne radí charakter, emóciu, príbeh. Oživuje tak zdanlivo mŕtve (vyabstrahované) zásahom kreatívnej štylizácie na komunikatívne a konkrétne. Svoje komorné dielka pomenúva s jemu vlastným humorom, s esenciou láskavej irónie provokácie a hry so slovom, ktorá je viacvýznamová. V tejto súčinnosti výtvarného a myšlienkového procesu vznikajú vo finálnom výraze novotvary objektu i slova. Akoby skladal hudbu a text zároveň, akoby zároveň „skladal“ vizuál a význam.
Na výtvarnej tvorbe Janka Lehotského je sympatická skutočnosť, že ho proces tvorby baví a sám sa pritom baví dúfajúc, že zabaví aj iných. Pre Janka je výtvarná tvorba ďalším spôsobom vyjadrenia. Jeho tvorba je hrou – tak ju treba vnímať, prijať a akceptovať.

Mgr. Barbara Brathová, historička umenia