NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2018

14. ročník medzinárodného podujatia Noc múzeí a galérií. Pripravené s finančnou podporou Mesta Prešov vo výške 1.078,-€ a sponzorským príspevkom vo forme občerstvenia od Hypertesco Prešov

SG_NOC_2018
SG_NOC_2018