KLENOTY zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove

Názov výstavy:Klenoty zo zbierok Šarišskej galérie
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Veľká výstavná sieň  – Hlavná 53
Trvanie: 26.6. – 2.9. 2018
Kurátor: Jozef Ridilla

plagat_klenoty_SG_rg
plagat_klenoty_SG_rg

     Na letnú sezónu pripravila Šarišská galéria výber z najkvalitnejších a najzaujímavejších výtvarných diel zo svojho zbierkového fondu. Divák ju môže chápať ako dočasnú náhradu za stále expozície, ktoré v tomto období ešte nie je možné otvoriť z dôvodov rekonštrukčných prác na objekte.
     Obmedzený priestor vnukol myšlienku tesnejšieho prepojenia starého umenia s novým. Konfrontácia známych diel rôzneho obdobia i výtvarného žánru má potenciál vzbudiť nové emócie a uvidieť ich v nových súvislostiach.
     Spomedzi starého sakrálneho umenia 15.-18. storočia budú na výstave zastúpené  neskorogotické drevorezby (vrátane skulptúr od Majstra Pavla z Levoče), rokokové plastiky i ikony. Divák uvidí v rôznom ikonografickom spracovaní Krista, P. Máriu, prorokov, evanjelistov, svätcov a anjelov.
     Umenie 19. storočia do 1. svetovej vojny predstavia portréty a krajiny J. Rombauera, J. Miklošíka-Zmija, R. Scheidhauera, T. Zemplényiho a M. Kurtha. Všeobecná obľúbenosť Kurthových obrazov  viedla k rozhodnutiu ponechať tomuto maliarovi väčší priestor.
     Umenie nových čias predstavuje vynikajúca kolekcia košickej moderny (K. Kövári-Kačmarik, E. Halász-Hradil, Ľ. Čordák, A. Jasusch, J. Jakoby, J. Collinásy) a šarišského umenia (E. Rákoši, M. Jordán, J. Bendík, F. Gibala, J. Kirczová, J. Szántó, E. Spannerová). Bohatstvo zbierkového fondu dokresľuje pár solitérov významných osobností (V. Erdélyi).