RELACJE / VZŤAHY – Kamila Bednarska a Renata Szyszlak

Názov výstavy: Relacje / Vzťahy
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Suterén – Hlavná 53
Trvanie: 26.6. – 2.9. 2018
Vernisáž: v utorok 26.6. 2018 o 16.00 hod.
Kurátor: Jozef Ridilla

pozvanka Relacje-Vztahy
pozvanka Relacje-Vztahy

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce sa tohto roku na pôde ŠG predstavia dve
výtvarníčky z Rzeszowa – Renata Szyszlak a Kamila Bednarska. Obe zároveň
pôsobia ako výtvarné pedagogičky na tamojšej univerzite. Venujú sa maľbe,
grafike, kombinovaným technikám.
Kamila Bednarska
sa narodila sa v roku 1983 v Rzeszowe. Zaoberá sa grafikou, kresbou a
maliarstvom. Je absolventkou Fakulty umení Rzeszowskej univerzity (2009). Po
ukončení štúdií pôsobí pedagogicky na oddelení grafiky tej istej univerzity. Má
za sebou šesť samostatných a niekoľko desiatok skupinových výstav v Poľsku i
v zahraničí (Anglicko, Rakúsko, Belgicko, Grécko, Rumunsko, Egypt, USA). Je
členkou Zväzu poľských výtvarných umelcov.
Renata Szyszlak
sa narodila 1974 v Przemyśli v Poľsku. Študovala v Rzeszowe na Vyššej
pedagogickej škole, odbor Umelecké vzdelávanie v oblasti výtvarného umenia.
Maliarstvo študovala v ateliéri prof. Tadeusza Wiktora, kde 2001 obdržala
diplom. Má za sebou 31samostatných výstav a zúčastnila sa mnohých výstav a
súťaží na Slovensku i v zahraničí. Je držiteľkou niekoľkých národných
i medzinárodných ocenení (napr. Grand Prix ministra kultúry a národného
dedičstva na Medzinárodnom trienále maľby karpatského regiónu Strieborný
štvoruholník 2012). Je členkou slovenského umeleckého združenia "C+S".
Umenie oboch autoriek čerpá z tradície štrukturálnej abstrakcie. Kamila
Bednarska sa venuje predovšetkým grafickým technikám (litografia, serigrafia),
rada pracuje aj s organickým materiálom (vosk). Vo svojej tvorbe reflektuje i
viditeľnú skutočnosť, zobrazujúc ľudskú a zvieraciu podobu. Motív ryby ako
možný symbol Krista multiplikuje na navzájom prepojených podkladoch, čím
vzniká akýsi vlys (panneau) otvorený rozmanitým interpretáciám. Kamila
vytvorila aj unikátnu konceptuálnu inštaláciu zostavenú z odtlačkov dlaní jej
priateľov, ktoré sú v hornej časti nalepené na zbiehajúce sa steny suterénu, takže
mnohé visia a pôsobia dojmom stalaktitu. Papier alebo látka sú napustené
voskom, ktorý sa v umení používa už od čias fajjúmskych portrétov a ktorý má
schopnosť konzervovať. Renata Szyszlak maľuje akrylom a požíva rôzne

kombinované techniky. Nezvyčajnú záľubu nachádza v hrdzavých odtieňoch, čo
paradoxne neevokuje techniku a technológiu, pôsobí skôr nostalgickým a
melancholickým dojmom, dojmom “kordujúceho“ starého sveta. Zaujímavé sú
autorkine kompozície na rolovateľnom jemnom japonskom papieri. Tu spája
západnú a východnú výtvarnú kultúru a necháva ich rôzne špecifiká pôsobiť na
diváka.