RELIKVIÁRE – Miloš Boďa & Miloš Kopták

Názov výstavy: Miloš Boďa & Miloš Kopták: RELIKVIÁRE
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná výstavná sieň a Medziposchodie  –
             Hlavná 51 a 53, Malá výstavná sieň – Hlavná 53
Trvanie: 13.9. – 25.10. 2018
Vernisáž: vo štvrtok 13.9. 2018 o 16.00 hod.
Kurátor: Jozef Ridilla
Boda-Koptak_Relikviare-pozvanka-screen a
     Vzhľadom k vizuálnej, obsahovej i významovej výnimočnosti prezentovaného umenia ako i jeho optickej atraktivite v najlepšom zmysle slova sú „Relikviáre“ ťažiskovým výstavným projektom Šarišskej galérie na rok 2018. V ojedinelej koncepcii stavajúcej na religióznych inšpiráciách výstava spája dvoch vnútorne spriaznených umelcov – Miloša Boďu (1953, Bratislava) a Miloša Koptáka (1969, Žilina).
      Pri budovaní svojej individuálnej mytológie obaja umelci siahli po extravagantných výrazových prostriedkoch – Boďa svoje objets trouvés (nájdený mŕtvy hmyz či drobné stavovce) zalieva do priezračného polyesteru, Kopták sústreďuje apropriované  predmety do fliaš či vitrínok, čím vznikajú asamblážové objekty, ktoré možno chápať ako akési moderné relikviáre. Umelci konajú v intenciách praktík katolíckej cirkvi v snahe zachovať či ochrániť to, čo má nezastupiteľnú výpovednú hodnotu.
     Boďa s akousi melancholickou iróniou vyplývajúcou okrem iného i z tematizácie smrti paroduje paradoxy ľudského konania. Jeho tvorba je veľmi špecifickou kombináciou sociálnej grotesky a čiernej komédie.
     Významnou časťou jeho diela je séria „Menu“, kde podáva kruto ironickú parafrázu „chleba nášho každodenného“. Tento súbor sa vzhľadom k zvoleným výrazovým prostriedkom vyznačuje až drastickým prístupom k vizuálne uchopiteľnej realite a k výtvarnej vizualite ako takej. Boďove superrealistické taniere prezentujú ideu prepojenia telesnej a duchovnej potravy.
     Miloš Kopták sa zaoberá možnosťami transformácie klasickej náboženskej ikonografie v intenciách súčasného výtvarného prejavu. Špecifické zážitky z detstva podnietili jeho záujem o relikvie a relikviáre, o manipulácie s ostatkami svätých. Tajomná energia vyžarujúca z týchto predmetov sa preňho stala analogická k sile, ktorá na nás pôsobí pri vnímaní umeleckého diela.
     Odkazy na cirkevné objekty predchnutné spirituálnou silou Kopták často konfrontuje s konzumerizmom, lebo svoje diela – najčastejšie objektové skulptúry – zostavuje zo sortimentu hračkárstiev alebo z tzv. akčných figúrok. Infantilný ráz týchto stavebných prvkov vnáša do diel prvok absurdity, cítiť v nich i podvratný odkaz na duševnú nevyspelosť niektorých konzumentov umenia.

MILOŠ BOĎA
sa narodil 1953 v Bratislave. V roku 1980 absolvoval petrohradskú Akadémiu umenia (Rusko). V roku 1992 absolvoval štipendijný pobyt na Academie Van Beeldende Kunsten v Rotterdame (Nizozemsko). O dva roky neskôr získal hlavnú cenu v medzinárodnej súťaži MUSICA NOVA 94 v Prahe v kategórii video. Rok 1999 strávil ako Visiting professor na Rhode Island School of Design v Providence (RI, USA), nasledujúci rok ako visiting professor a artist in residence na Montclair State University v New Jersey (USA). Vo svojej tvorbe sa zaoberá maľbou, fotografiou, objektom, objektovou skulptúrou, inštaláciou, využívajúc petrifikáciu efemérnych objektov zaliatím do polyesteru. Zúčastnil sa viacerých medzinárodnch sympózií (Švajčiarsko,  Rakúsko, Nizozemsko). Samostatne vystavoval (Maďarsko, USA, Rakúsko, Anglicko, Slovensko, Francúzsko), kolektívne  ( Nemecko, Poľsko, Taliansko, Japonsko, Portugalsko, Lotyšsko).

 

MILOŠ  KOPTÁK

sa narodil 6.2. 1969 v Žiline. Vyštudoval VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a ilustrácie v ateliéri prof. Dušana Kállaya. Absolvoval stáže na École des Beaux Arts vo francúzskom Mulhouse, v Saint Etienne a v Paríži.

Vo svojej tvorbe sa striedavo venuje kresbe, maľbe, koláži, objektom a ilustrácii. Rozsiahlu časť jeho práce zaberá práca na papieri a s papierom. Intenzívne pracuje ako knižný ilustrátor, spolupracuje s domácimi i zahraničnými vydavateľstvami (GRUND, HACHETTE, ROSE BUD, BRIO, PRÁH, PERFEKT, MLADÉ LETÁ, iADVERTI, BAZAR TALES, PETIT PRESS a i.). Za svoje ilustrácie dostal viacero prestížnych ocenení (Zlatá stuha, Trojruža, Najkrajšia kniha Slovenska, Výročná cena Albatrosu…). Od roku 2007 spolu s katalánskym maliarom Rai Escalé posobí v dvojici Miroir Noir.

Stiredavo žije a pracuje v Bratislave a v Španielsku. Od roku 1995 skupinovo i samostatne vystavoval na Slovensku, v Česku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku a Španielsku.