HELMUT BISTIKA – Sladké pokušenie / Süsse versuchung.

Názov výstavy: Helmut Bistika: SLADKÉ POKUŠENIE / SÜSSE
VERSUCHUNG
Miesto: Šarišská galéria v Prešove, Malá výstavná sieň, Chodby a Suterén –
Hlavná 51-53
Trvanie: 9.5. – 30.6. 2019
Vernisáž: vo štvrtok 9.5. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: Jozef Ridilla

BISTIKA_pozvanka_
BISTIKA_pozvanka_

Helmut Bistika (31.7.1963 Medzev) študoval umelecké drevárstvo a
pedagogiku. Od roku 2000 je v slobodnom umeleckom povolaní. Je členom
výtvarných združení European ARTISTS e. v. (Nemecko), Neue Milben
(Rakúsko) a C+S (Slovensko). Patrí k najzaujímavejším i najkontroverznejším
umelcom na východnom Slovensku. V roku 2018 bol zastúpený na výstave
slovenskej asambláže v Bratislave (kurátor Miro Procházka). Umelec používa
širokú škálu kombinovaných techník a rozmanité materiály (papier, drevo, kov,
živicu, vosk, konopné vlákna, ľudské vlasy, tkaniny, farbu, disperziu…). Na jeho
originálne umenie vyznačujúce sa metodikou experimentu vplývali rozmanité
pracovné skúsenosti – výtvarná práca s hendikepovanými, aranžovanie
výkladov, choreografia, scénografia… Názov výstavy je ironickým komentárom
k vizuálnemu charakteru diel, ako aj "zlomyseľnou" hrou s diváckym
očakávaním.
Reprezentatívna prierezová výstava tvorby nekonformného umelca z
Medzeva predstaví skulptúry, inštalácie, objekty, asambláže a maľby z rokov
2015-2018. Pokušenie býva sladké, ale môže mať horkastú chuť!


„Ja pochádzam odnikiaľ“
Výstava, ktorá nesie v názve výrok Andyho Warhola „Ja pochádzam odnikiaľ“ je koncepčne
zameraná na bližšie poznanie Warhola cez isté artefakty, dokumenty, rané diela umelca,
vplyv matky na formovanie jeho umeleckého i filozofického pohľadu na život, umenie a svet.
Cieľom kurátorov projektu „Warhol Tour“, ktorého súčasťou je aj táto výstava, je pokúsiť sa
odpovedať na výrok, ktorým Warhol akoby zámerne tajil svoj pôvod, no na druhej strane
provokoval k hľadaniu poznania skutočného pôvodu.
To „odnikiaľ“ je svet, geografická poloha, etnikum, čo s prihliadnutím na historické fakty už
znamená „odnikiaľ“. Rodičia prišli z Horného Uhorska, časti Rakúsko-Uhorska, neskôr
premenované na Československo… , až naposledy na Slovensko, samostatnú štátnu
formáciu, kde sa nachádza rodisko jeho rodičov Miková.

pre: Warhol Tour 2019, Šarišská galéria v Prešove
15.4.2019
Michal Bycko, PhD.
kurátor MMUAW v Medzilaborciach