Človečina – obrazové príhody Dušana Scholtza

Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Malá výstavná sieň – Hlavná 53
Trvanie: 4. 7. – 29. 9. 2019
Vernisáž: 4. 7. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: PhDr. Miro Procházka

pozvanka_SCHOLTZ
pozvanka_SCHOLTZ

Dušan Scholtz je nedeľný maliar. Nejde o hanlivú nadávku, vystihuje skôr skutočnosť, že sa autor venuje tvorbe pre potešenie popri svojom povolaní vo voľnom čase. Významnými a ikonickými nedeľnými maliarmi sa stali hoci colník Henri Rousseau alebo inžinier mestskej elektrárne Konštantín Bauer. Práve na tohto predstaviteľa Košickej avantgardy 20. rokov sociálnymi motívmi či figurálnou skratkou, jeho nasledovníka Gyulu Jakobyho láskavo-humorným prístupom, alebo farebnosťou Pištu Roskoványho, ktorý bol žiakom Ľudovíta Felda (a ten zase žiakom Krónovej školy) Dušan nadväzuje.
Narodil sa v roku 1974 v Košiciach, vyštudoval odbor Fotografia na SOU služieb, pracuje ako predajca v prešovskej obchodnej firme a býva v Trebejove, kde potok oddeľuje Košický od Prešovského kraja. Začínal prekresľovaním knihy po starom otcovi „Dejiny národa Českého a Slovenského“ z roku 1912. Bola plná kópií historických obrazov – husitov, rytierov a kráľov. Prekreslené postavy si potom vystrihoval a hral sa s nimi. Dnes sú námetmi jeho prác postrehy zo všedného života vôkol nás, ktoré vyhmatne a ozvláštni, takže nám podáva pútavý príbeh: z krčiem, ulíc, smetísk, spodobuje vášne a radosti, zachycuje ovzdušie sladkobôľneho umenia žiť. Chvíľu, keď začína maľovať, prirovnáva k dlho
vylúhovanému čaju, v ktorom sa kvapka citrónu rozsvieti ako žiarovka.
Prešovská výstava v Šarišskej galérii je jeho prvou samostatnou prezentáciou v odbornej ustanovizni.