Slovenský ornament majstra Kostelníčka

Miesto konania: Šarišská galéria v Prešove
Suterén – Hlavná 53
Trvanie: 11. 7. – 22. 9. 2019
Vernisáž: 11. 7. 2019 o 16.00 hod.
Kurátor: PhDr. Gabriela Čiasnohová

1._pozvanka_Slovenský_ornament
pozvanka_Slovenský_ornament

Ornamentalista, akademický maliar, Štefan Leonard Kostelníček, vlastným menom Štefan Kostelničák, sa narodil 14.2.1900 v Spišskej Starej Vsi v chudobnej roľníckej rodine ako najmladšie, siedme dieťa. Po ukončení základného vzdelania v rodisku začal študovať na gymnáziu v Podolínci, od roku 1916 dva roky v Levoči. V roku 1918 musel narukovať ako ašpirant do 1. svetovej vojny. Po vojne navštevoval posledné dva ročníky na gymnáziu v Košiciach. Založil spolok katolíckeho študentstva nielen v Košiciach ale aj v Prešove, za čo bol pred maturitou r. 1920 vylúčený. R. 1919 ako bývalý ašpirant a dobrovoľník aktívne vystupoval proti vpádu maďarských boľševikov na Slovensko. Roku 1920 vstúpil do františkánskej rehole v Trnave, kde prijal rehoľné meno Leonard. Rehoľu opustil zo zdravotných a rodinných dôvodov. V rodisku pracoval od roku 1921 ako osvetový pracovník a novinár (Naša Magura/Národná obrana). V roku 1925 zmaturoval v Prešove. Na výtvarné štúdiá nastúpil v prvej grafickej a kresliarskej škole na Slovensku u Eugena Króna v Košiciach (1925). Už pred nástupom do školy mal 4000-ovú zbierku ornamentov. V Košiciach si po ročnom štúdiu otvoril ateliér, ktorý bol zameraný na slovenský ornament (papier: obrazy, pohľadnice, neskôr diplomy…; porcelán, keramika, drevo, maľovaný ľudový nábytok, neskôr sklo, ozdobné i úžitkové predmety a podobne). V štúdiu pokračoval v Prahe u akademického maliara Uvarova (1927). Ornament zbieral a študoval nielen na Slovensku – Slovenská ornamentika 1. časť, rok 1927- ale aj na Morave (Moravské Slovácko) a Podkarpatskej Rusi: Slovenská ornamentika 2. časť, rok 1934. Ďalšie originálne ornamentiky vydal v roku 1943 a v roku 1946-1947. V tridsiatych rokoch sa mu podarilo umiestniť 1. a 2. časť Slovenskej ornamentiky (1927, 1934) vo všetkých československých školách, knižniciach a múzeách, tiež v knižniciach a múzeách okolitých zahraničných štátov. Do roku 1936 vydal vyše 700 tisíc ornamentálnych pohľadníc.
Jeho kariéra vrcholila v období prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V Bratislave mal veľký ateliér aj s výstavnými priestormi Stálej expozície Štefana Leonarda Kostelníčka. Zamestnával tam 30 mladých umelcov a umelkýň. Ateliéry, nakladateľstvá a vydavateľstvá mal v Košiciach (do roku 1938, kedy mesto okupovalo horthyovské Maďarsko – 6 rokov), v Brne, v Poprade, v Prešove, v Bratislave, na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci. Pracoval tímovo. V období od roku 1925 do roku 1945 uskutočnil okolo 65 putovných výstav spojených s predajom v celej Československej republike i v zahraničí. Najviac vystavoval na Slovensku, často v spolupráci so spolkom Živena.
Bol mimoriadne nadaným a zručným kresliarom. Je známe, že okrem ornamentov kreslil a maľoval portréty i štylizované postavy v krojoch. Na sklonku života sa venoval aj zátišiam, krajinkám a ikonám.
Po 2. svetovej vojne a vzniku 3. Československej republiky bol ako slovenský vlastenec a národovec málo žiadaný. Pracoval už len s malým počtom spolupracovníkov striedavo v Lúčkach a Ružomberku – kde sa ateliér udržal do roku 1946 – tiež v Korytnici, Demänovskej doline a opäť v Lúčkach. V roku 1948 sa mu začalo opäť dariť.
Počas pracovnej i súkromnej návštevy Košíc 19. 9. 1949 náhle zomrel.