Kontakty

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51
080 01

ústredňa: +421 51 772 54 23

riaditeľ: +421 908 986 733

sekretariát: +421 917 165 574

ekonomické oddelenie : +421 917 165 580

sekretariát riaditeľa : sg.po@centrum.sk
ekonomické oddelenie: ekonom.sgpo@gmail.com

kurátor zbierok : kurator.sgpo@gmail.com
správkyňa zbierok a dokumentátorka: dokument.sgpo@gmail.com
výstavné oddelenie, práca s verejnosťou a grafička: vystavy.sgpo@gmail.com

Pridaj komentár