O nás

Šarišská galéria bola založená r. 1956 ako Krajská galéria v Prešove, dnešné meno nesie od r. 1991. Patrí k najstarším regionálnym galériám na Slovensku.Výstavnú činnosť začala r. 1957. Pôvodne sídlila v budove bývalého evanjelického kolégia (národná kultúrna pamiatka) v severnej časti hlavného námestia.R. 1981 získala dva pamiatkovo chránené objekty, bývalé meštianske domy (pôvodne gotické s renesančnými a barokovými prestavbami) v mestskej pamiatkovej rezervácii, rekonštruované pre potreby galérie, v polovici 8O-tych rokov získala ďalšiu budovu v susedstve / Hlavná 49/, ktorá má po rekonštrukcii ponúkať stále expozície Umenie regiónu 15.-20. stor.

Svoj zbierkový fond budovala galéria od základu vlastným výskumom a zberom, najmä nákupmi. V súčasnosti vlastní vyše 4200 maliarskych diel, kresieb, sôch a grafík z 15. – 20. stor. Zameriava sa predovšetkým na severovýchodné Slovensko, ale vyhľadáva, získava a odborne spracúva aj tvorbu výtvarníkov z celého východného Slovenska, významných predstaviteľov moderného slovenského výtvarného umenia i osobností spojených s regiónom. Zo zbierky staršieho umenia sú pozoruhodné kolekcie ikon zo 16. – 18. stor. (najvzácnejšia je tempera na dreve zo 16. stor. Svätý Michal Archanjel), portrétov z 18. – 19. stor. (vrátane kolekcie diel portrétistu stredoeurópskeho významu Jána Rombauera) a kolekcia diel prešovských maliarov z prelomu 19. a 20. stor. a z 1. polovice dvadsiateho stor. (M. Kurth, E. Rákoši, J. Törok, J. Bendík). Bohatá je najmä zbierka umenia 2. polovice 20. stor. systematicky doplňovaná aj dielami súčasných umelcov.

Galéria rozvíja pestrú výstavnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Na salónoch s medzinárodnou účasťou umožňuje zaujímavé stretnutia v spolupráci s domácimi i zahraničnými galériami a autormi. Od r. 1991 v Malej výstavnej sieni so samostatným vstupom prezentuje malé autorské kolekcie, aktuality z ateliérov a pod. V 9O-tych rokoch sprístupnila výstavný priestor „Suterén“.
V bývalej mestskej hradobnej priekope spolu s mestom realizuje tzv. Záhradu umenia – v súčasnosti je tu osadených 6 sôch, ktoré vznikli na 2 ročníkoch Medzinárodného sochárskeho sympózia.
Jej súčasným zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj a je galériou s krajskou pôsobnosťou – metodickým centrom pre galérie rôznych zriaďovateľov v PSK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *