Otváracie hodiny a vstupné

OTVÁRACIE HODINY PRE VEREJNOSŤ:
Pondelok: zatvorené
Utorok: 9.00 – 18.00 hod.
Streda: 9.00 – 18.00 hod.
Štvrtok: 9.00 – 18.00 hod.
Piatok: 9.00 – 18.00 hod.
Sobota: 14.00 – 18.00 hod.
Nedeľa: 14.00 – 18.00 hod.

UPRAVENÉ VSTUPNÉ POČAS TRVANIA VÝSTAVY „Andy Warhol – Ja pocházam odnikiaľ“:
* Dospelí       4,00 €
* Žiaci ZŠ bez lektoringu    1,00 €
* Študenti SŠ a VŠ bez lektoringu    1,50 €
* Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ s lektoringom    3,00 €
* Dôchodcovia, ZŤP    1,50 €
* Karta mládeže 1,50 €
* Foto ticket;  0,50 €

VSTUPNÉ:
* Dospelí       2,00 €
* Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ bez lektoringu    0,50 €
* Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ s lektoringom    1,00 €
* Dôchodcovia, ZŤP    1,00 €
* Karta mládeže    0,50 €
* Foto ticket;  0,50 €
Rodinná vstupenka: 2 dospelí základné vstupné + 1-4 deti do 15r. zdarma
Celoročná rodinná vstupenka:2 dospelí + deti -30,00 €


VOĽNÝ VSTUP:
* Deti do 6 rokov
* Pedagogický dozor pri hromadných návštevách škôl
* Členovia KPŠG s platným preukazom
* Nositelia preukazu ICOM
* Pracovníci štátnych múzeí a galérií SR – na preukaz zamestnanca