Základné údaje

ZRIAĎOVACIA LISTINA ŠARIŠSKEJ GALÉRIE V PREŠOVE

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51, 080 01 Prešov

E-mail: sg.po@centrum.sk
Telefón: +421 51 772 54 23
www.sgpresov.sk

Riaditeľ: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD., MBA
Telefón: +421 51 772 54 23, 0908 986 733

Nadriadený orgán: VÚC – Prešovský samosprávny kraj
Zložky galérie :
Výstavné priestory na Hlavnej 51
Malá výstavná sieň a Suterén na Hlavnej 53
Prízemie na Hlavnej 51 a 53

Šarišská galéria v číslach 1956 – 2018:

Počet zbierok k 31.12.2018: 4 400 ks

z toho
obrazy: 1. 285
grafiky: 1. 376
kresby: 1. 436
plastiky:   273
užité umenie a umelec.remeslo: 30

Počet výstav 1957 – 2017 vrátane spolu: 2. 050

z toho
výstavy v priestoroch ŠG:               973
výstavy mimo galérie a reprízy:      1. 082
návštevnosť na výstavách:             2. 660 464

prednášky a besedy:                       5.157

podujatia pre deti, KPŠG a i.:         1. 683
účasť na podujatiach spolu:            244 226


užité umenie a umelec.remeslo: 30

Počet výstav 1957 – 2018 vrátane spolu: 2 032
z toho
výstavy v priestoroch ŠG: 952
výstavy mimo galérie a reprízy: 1 079
návštevnosť na výstavách: 2 647 566
prednášky a besedy: 5 063
podujatia pre deti, KPŠG a i.: 1 641
účasť na podujatiach spolu: 239 405