Základné údaje

ZRIAĎOVACIA LISTINA ŠARIŠSKEJ GALÉRIE V PREŠOVE

Šarišská galéria v Prešove
Hlavná 51, 080 01 Prešov

E-mail: sg.po@centrum.sk
Telefón: +421 51 772 54 23
www.sgpresov.sk

Riaditeľ: PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
Telefón: +421 51 772 54 23, 0908 986 733

Nadriadený orgán: VÚC – Prešovský samosprávny kraj Prešov

Zložky galérie :
Výstavné priestory na Hlavnej 51
Malá výstavná sieň a Suterén na Hlavnej 53
Prízemie na Hlavnej 51 a 53

Šarišská galéria v číslach 1956 – 2016:

Počet zbierok k 31.12.2016: 4. 344 ks

z toho
obrazy: 1265
grafiky: 1362
kresby: 1427
plastiky: 260
užité umenie a umelec.remeslo: 30

Počet výstav 1957 – 2016 vrátane spolu: 2018

z toho
výstavy v priestoroch ŠG: 940
výstavy mimo galérie a reprízy: 1 078
návštevnosť na výstavách: 2 639 063
prednášky a besedy: 4 985
podujatia pre deti, KPŠG a i.: 1 613
účasť na podujatiach spolu: 236 022